Obchvat mesta Prievidza I. etapa, 2. stavba – MZ v trase budúcej I/64

Základne informácie