Obchodno-výrobno-skladová zóna N-PARK Nitra

Základne informácie