Nová skládka odpadov, Rajec - Šuja

Základne informácie