Nižný Žipov, Zemplínska Nová Ves, Stanča, Egreš, Čelovce - Kanalizácia a ČOV

Základne informácie