Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030

Základne informácie