Nízkouhlíková stratégia rozvoja SR do roku 2030, s výhľadom do roku 2050

Základne informácie