Navýšenie kapacity v dobývacom priestore Čaňa a jeho okolí

Základne informácie