MVE pri Malých Kršteňanoch, Veľké Uherce

Základne informácie