Modernizácia závlahového systému – ZP Šurany I+II

Základne informácie