Modernizácia pracieho procesu v Mondi SCP a.s. Ružomberok

Základne informácie