Modernizácia obaľovne živičných zmesí Pezinok

Základne informácie