Mobilné zariadenie na úpravu odpadov s obsahom ropných látok (MORL)

Základne informácie