Ložisko Šiatorská Bukovinka - ťažba andezitu

Základne informácie