Krásna Ves - úprava toku Bebrava

Základne informácie