Košice – Barca, Podnikateľská 11 – existujúce zariadenie na zber odpadov

Základne informácie