Koncepcia vodnej politiky na roky 2021 – 2030 s výhľadom do roku 2050

Základne informácie