Koncepcia rozvoja mesta Tisovec v tepelnej energetike: štúdia v rozsahu metodického usmernenia MHSR č. 952/2005

Základne informácie