Koncepcia rozvoja mesta Gbely v oblasti tepelnej energetiky, Aktualizácia č. 1

Základne informácie