Komplex Hutná – polyfunkčné domy Hutná ul., Banská Bystrica

Základne informácie