Kanalizácia a ČOV pre Rómov, Jastrabie nad Topľou

Základne informácie