Jurský obytný park- Bytový dom a Polyfunkcia

Základne informácie