I/79 a II/555 Kráľovský Chlmec, križovatka

Základne informácie