I/18 a I/74 Lipníky - Ubľa, preložka cesty

Základne informácie