Husiná Kopačok- dobývanie nevyhradeného nerastu čadiča

Základne informácie