Hroznový sad Bratislava, m. č. Rača

Základne informácie