Handlová - modernizácia zásobovania teplom, 1. stavba - energetický zdroj

Základne informácie