Fričovce ÚPN-O, Zmeny a doplnky č.2/2023

Základne informácie