Fotovoltická elektráreň Bohunice (FVE Bohunice)

Základne informácie