Fotovoltická elektráreň Amerika II v spojení s rekultiváciou odkaliska Amerika II

Základne informácie