Farma Veľké Ripňany - modernizácia

Základne informácie