Energetické osamostatnenie Duslo, a.s., prevádzka Strážske

Základne informácie