Elektrifikácia trate Bánovce nad Ondavou - Humenné

Základne informácie