Dobudovanie strediska vidieckej rekreácie Veľké Rovné - Dolinky

Základne informácie