ČS PHM OMV Bratislava, Trnavská ulica

Základne informácie