ČOV Myjava – sanácia uskladňovacej nádrže kalu, prívodného žľabu a novej odľahčovacej komory

Základne informácie