Čerpacia stanica pohonných hmôt v Pate

Základne informácie