Čerpacia stanica LPG Slovnaft, Devínska Nová Ves

Základne informácie