Centrum fyzikálno-chemických úprav odpadov Detox v Rimavskej Sobote

Základne informácie