Bytový dom Centrum Priekopa, ul. Uzlovská, Martin

Základne informácie