Bytové domy - Haburská ulica, Bratislava

Základne informácie