Bitúnok PVOD Kočín, Šterusy 199

Základne informácie