Aglomerácia Levice - čistenie a odvedenie odpadových vôd, Tekovský región I.

Základne informácie