Aglomerácia Krompachy - dobudovanie verejnej kanalizácie a vodovodu

Základne informácie