Administratívna budova Čulenova, Bratislava

Základne informácie