„Zmeny a doplnky č.1 Územného plánu Mesta Nové Zámky

Základne informácie