(zmena 3) Rýchlostná cesta R7 Bratislava Ketelec – Bratislava Prievoz

Základne informácie