"Zariadenie na zber odpadov, Zberný dvor Galanta (zvýšenie kapacity zariadení, doplnenie druhov odpadov z kovov, výmena hydraulických nožníc)" /Zmena č. 1/

Základne informácie