„Územný plán obce Michal nad Žitavou“

Základne informácie