„Územný plán obce Badín, Zmeny a doplnky č. 6 (ďalej len "ZaD")“

Základne informácie