„Skladovacia nádrž na hnojovicu „A“ a „B“

Základne informácie